Posts by

cah@luminor.no

Home / Blog Archive
Konsulenttjenester Sagelv.no
Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Vi tilbyr ulike konsulenttjenester for å gjøre deres hverdag enklere og på sikt mer lønnsomme. I en årrekke har vi kommet med råd om hvordan både små og store bedrifter kan forbedre sin hverdag og virksomhet.

Vår erfaring er at bedrifter har mange utfordringer. Våre løsninger kan bidra til en enklere hverdag for bedriftene.

Vi kan tilby:

 • Økonomisk rådgivning
  • Regnskapskontroll
  • Kostnadskontroll
  • Bistå i anbudsberegning
 • Kvalitet og HMS
  • Rutinebygging
  • Top-table øvelser
  • Risikoanalyser (SJA)
  • Oppbygging av ISO-system
  • Oppbygging av HMS-system og sjåførhåndbok
  • Miljørådgivning
 • Bedriftsetablering
  • Løyvekurs
  • Etablering av firma
  • Forretningsplan
  • Budsjetter
  • Utfylling av ulike skjema (Altinn)

Ta kontakt for å skreddersy løsninger for deg og din bedrift.

farlig gods adr SAGELV.NO
Farlig gods

Farlig gods! Krav om sikkerhetsrådgiver

Krav om sikkerhetsrådgiver for levering og transport av farlig gods

Rådsdirektiv 96/35/EF om krav til sikkerhetsrådgiver ble implementert i forskrift av 8. september 1999 nr. 1075, om sikkerhetsrådgiver i forbindelse med transport av farlig gods på veg og jernbane.

Utpeking av sikkerhetsrådgiver

Berørte virksomheter skal på forespørsel informere Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern om hvem de har utpekt til sikkerhetsrådgiver.

Formål med sikkerhetsrådgiver

Formålet med kravet om utpeking av sikkerhetsrådgiver er å forebygge skade på liv, miljø eller materielle verdier i virksomhet som håndterer transport av farlig gods på veg eller jernbane. For å nå dette målet har ledelsen for de berørte virksomheter ansvaret for å utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere, som skal påse at virksomheten foregår på en sikker og forsvarlig måte.

Hvordan kan Sagelv Rådgivning og Kompetanse AS hjelpe deg?

Seniorrådgiver Geir Sagelv er godkjent som sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods. Vi kan tilby alt du som avsender og/eller transportør av farlig gods har behov for med hensyn til å tilfredsstille kravene i bestemmelsene om sikkerhetsrådgiver og transport av farlig gods på veg.

Vi kan tilby opplæring av ansatte, gi råd og veiledning i forbindelse med transporten, påse at lover og regler følges. Vi fremskaffer dokumentasjon og transportuhellskort. Videre tilpasser vi ditt HMS- eller kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene til sikker transport.

Vi har tidligere erfaring som sikkerhetsrådgiver for blant annet Statoil Norge AS og Norges Lastebileier-Forbund.

Kontakt seniorrådgiver Geir Sagelv på telefon 41 75 80 38 eller geir@sagelv.no, for mer informasjon og pristilbud.

miljøfyrtårn miljøfyrtårnsertifisering sagelv.no
News

Hvorfor bli miljøfyrtårnsertifisert?

Miljøfyrtårn har sin klare målsetting at de råd og tiltak som ligger i miljøsertifiseringen skal virke positivt både for miljøet og virksomheten. Vi har godkjent miljørådgiver som kan hjelpe din bedrift fram til Miljøfyrtårnsertifikatet.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Våre tiltak er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

Hvorfor bli Miljøfyrtårnsertifisert?

En miljøfyrtårnsertifisering hjelper din virksomhet med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig dokumentert miljøprofil. Som sertifisert vil man som bedrift kunne dra flere fordeler av dette, spesielt mot det offentlige i anbudsrunder.

Hvordan bli Miljøfyrtårnsertifisert?

Sammen med vår godkjente konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, samt transport og klimaregnskap.

Den enkelte virksomhet finner i samarbeid med konsulenten fram til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte må derfor trekkes inn i miljøfyrtårn-arbeidet.

Når virksomheten har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlig sertifisør og tildeles en logo og sertifikat. Sertifikatet er gyldig i tre (3) år.

Kontakt oss i dag for å bli Miljøfyrtårnsertifisert

Ønsker dere å bli miljøfyrtårnsertifisert?

Kontakt oss på telefon 77 02 99 00 eller post@sagelv.no, for mer informasjon og tilbud om sertifisering.

sagelv.no miljøfyrtårnrådgiver miljøfyrtårn hovedkontor konsern
News

Godkjent Miljøfyrtårnrådgiver: Hovedkontor

Vi er godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn i Kristiansand til å være konsulent for å bistå kjeder og konsern i miljøstyringsystem på hovedkontor med underliggende avdelinger.

Målgruppe

Målgruppen for hovedkontorkravet er større kjeder og konsern. Kravet forankrer miljøstyringssystemet på hovedkontoret og i hele virksomheten, og avklarer hvilke prosesser og miljøkrav som blir oppfylt av hovedkontoret og ikke av den enkelte underliggende enhet.

Hovedhensikten med denne modellen er å få et kvalitativ best mulig utbytte av miljøfyrtårn i hele virksomheten.

Spisskompetanse og erfaring

Å jobbe med hovedkontorkravet i større virksomheter krever at konsulenter og sertifisører har spisskompetanse og erfaring. Stiftelsen Miljøfyrtårn stiller derfor spesielle krav til konsulenter og sertifisører som jobber med hovedkontorkravet. Den godkjenningen har vår bedrift og kan tilby denne tjenesten.

Ønskede effektiviseringsgevinster

 • Bruk av hovedsertifisør skal gi kunden merverdi ved at vedkommende skal bidra til mindre variasjon i skjønn og til en sømløs gjennomføring av sertifiseringsprosessene. Modellen gir også muligheter for uttak av en rasjonaliseringsgevinst ved resertifiseringer gjennom et opplegg med differensiert sertifisering av underliggende enheter.
 • Bedre grunnlag for underliggende enheter
 • Bedre forankring i organisasjonen
 • Mer rasjonell resertifisering

Ønsker du som små- og mellomstor bedrift å bli miljøfyrtårnsertifisert?

Da kan du lese mer her: http://sagelv.no/2019/08/30/miljofyrtarnsertifisert/

Kontakt oss i dag for å bli Miljøfyrtårnsertifisert

Ønsker dere å bli miljøfyrtårnsertifisert?

Kontakt oss på telefon 77 02 99 00 eller post@sagelv.no, for mer informasjon og tilbud om sertifisering.

About Exponent

Exponent is a modern business theme, that lets you build stunning high performance websites using a fully visual interface. Start with any of the demos below or build one on your own.

Get Started
Instagram

[instagram-feed]

Siste kommentarer
  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google
  Spotify
  Consent to display content from Spotify
  Sound Cloud
  Consent to display content from Sound