SAGELV logo farger  
logo2008

 

sertifisert virksomhet    

achilles
 
 
Telefon +47 77 02 99 00  post@sagelv.no •     facebook 1 Facebook   instagram Instagram
 

Sagelv.no har fått oppdraget med å være koordinator i Troms for prosjektet som har som målsetting å styrke de faglige aspektene ved opplæring og bidra til å øke elevenes motivasjon for realfagene. I år er Nordreisa vgs, Kongsbakken vgs , Tromsø Maritime skole, Heggen vgs, Sjøvegan vgs, Finnsnes skole, Sørreisa ung.skole og Seljestad ung. skole med i prosjektet.

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret. Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen. Gjennom Lektor2-ordningen får skolen ressurser til å etablere og utvikle læreplanrettede undervisningsopplegg i samarbeid med bedrifter og institusjoner som bruker realfag i sitt arbeid.


Målene for Lektor2-ordningen er å

  • stimulere interessen og motivasjonen for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv

Disse målene skal nås gjennom en relevant og praksisnær undervisning som har fokus på anvendelse av kunnskap og aktiv elevdeltakelse. 

 

Lektor2   Les mer om ordningen her....

Lys i tak

 

Vi ønsker alle
våre kunder og samarbeidspartnere 
en riktig fin dag!

Vårt telefon nr. er
+47 77 02 99 00

 

pc

 

Motta nyhetsbrevJoomla Extensions powered by Joobi
      © sagelv.no Webdesign: Bjerkli Bilde&Design