SAGELV logo farger  
logo2008

 

sertifisert virksomhet    

achilles
 
 
Telefon +47 77 02 99 00  post@sagelv.no •     facebook 1 Facebook   instagram Instagram
 

Miljøfyrtårnsertifisering av din bedrift

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Våre tiltak er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

Hvorfor bli Miljøfyrtårn-sertifisert?
En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper din virksomhet med å skape en miljøvennlig og lønnsom drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Sammen med en kvalifisert konsulent gjør bedriften en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri kravene i Miljøfyrtårn. Miljøanalysen tar for seg følgende kjernetema (hovedpunkter i bransjekrav):

  • internkontroll HMS
  • arbeidsmiljø
  • kvalitetssikring
  • innkjøp og materialbruk
  • avfall
  • energi
  • transport
  • utslipp til luft
  • utslipp til vann
  • estetikk

Bedriften og konsulenten finner i samarbeid nye løsninger og blir enige om tiltak. Kreative evner hos konsulent og ikke minst hos bedriftens ansatte er avgjørende for å lage en god handlingsplan. De ansattes engasjement er viktig i Miljøfyrtårnarbeidet.

Sertifisering

Når bedriften har oppfylt bransjekravene, sertifiseres den som Miljøfyrtårn. Som regel er det miljøansvarlige i bedriftens hjemkommune som sertifiserer, men ofte samarbeider nabokommuner om denne oppgaven.

I forbindelse med utdelingen av sertifikatet legges det opp til god profilering av miljøinnsatsen i media i samarbeid mellom bedrift og kommune.

Den enkelte virksomhet finner i samarbeid med konsulenten fram til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte må derfor trekkes inn i Miljøfyrtårn-arbeidet!

Når virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige sertifisører og tildeles en logo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år.

Ta kontakt med Geir Sagelv på telefon 417 58 038 for mer informasjon og tilbud om sertifisering.

Miljofyrtarn sertifisertKonsulent

Lys i tak

 

Vi ønsker alle
våre kunder og samarbeidspartnere 
en riktig fin dag!

Vårt telefon nr. er
+47 77 02 99 00

 

pc

 

Motta nyhetsbrevJoomla Extensions powered by Joobi
      © sagelv.no Webdesign: Bjerkli Bilde&Design